ĐIỀU GÌ KHIẾN FIRSTCOIN TRỞ NÊN HẤP DẪN

      Những ai đã từ tham gia vào việc đầu tư về coin, chắc hẳn đều biết về mô hình ủy thác. Trong đó bitconnect như một mô hình tiêu biểu trong năm. Mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư từ 30% đến 40% mỗi tháng. Mô hình bitconnect khi ủy thác sẽ quy ra USD vào thời điểm ủy thác, trả bằng USD mỗi tháng tính trên số tiền USD lúc đầu tư, sau đó bạn sẽ được hoàn gốc bằng USD tính tại thời điểm đầu tư. Nếu giá Bitconnect tăng lên thì nhà đầu tư cũng không được hưởng lợi.

     Tiếp đến là mô hình Firstcoin tương tự bitconnect nhưng không quy ra USD mà được trả mà đầu tư bằng đồng firstcoin, trả lãi bằng firstcoin, việc tăng giá đồng firstcoin là yếu tố trở nên hấp dẫn với dự án này

Ví dụ: vốn đầu tư 250,000,000VNĐ = 11,000 usd, đầu tư trong vòng 4 tháng

Ngày 1/03/2017

Firstcoin = 0.778826 usd

Bitconnect = 0.804026 usd

Ngày 30/06/2017

Firstcoin = 2.79 usd

Bitconnect = 51.94 usd

(Cách kiểm tra như sau: bạn vào: coinmarketcap.com đây là một trong những trang uy tín nhất về tiền điện tử)

Đầu tư Bitconnect: 11,000 trong vòng 4 tháng:

  1. Mỗi tháng lãi 40% (lợi nhuận tính mức cao) tương đương 4,400 usd
  2. Tổng 4 tháng lãi 4,400 x 4 =17,600 usd

Đầu tư firstcoin: 11,000 trong vòng 4 tháng:

  1. Mua được 14,123 firstcoin (giá 0.778826usd/first)
  2. Mỗi tháng lãi 7% tương đương 988,61 first tổng 4 tháng lãi 3,954 first
  3. Tổng cộng cả vốn lẫn lãi 14,123 + 3,954 = 18,077 first
  4. Bán ra: 18,077 x 2.79 (Tại thời điểm 30/06/2017) = 50,436 usd
  5. Lợi nhuận: 50,436 – 11,000 = 39,436 usd (khoảng 89,6%/tháng)

Kết luận: Việc đầu tư firstcoin trở nên hấp dẫn hơn Bitconnect là vì dự án firstcoin nhà đầu tư được hưởng lợi rất lớn từ việc tăng giá. Ngoài ra còn có nhiều thu nhập khác từ việc giới thiệu phát triển hệ thống

Bình luận