Đầu tư firstcoin

Vì sao nên đầu tư FirstCoin
      -  Firstcoin hướng tới trở thành đồng tiền kỹ thuật có cộng đồng lớn và được chấp nhận thanh toán bởi các doanh nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như AIRBNB, GRAP, UBER…
      -  Firstcoin đầu tư và tập trung phát triển các dự án công nghệ liên quan đến giáo dục dựa trên nền tảng phát triển tiền thuật toán và công nghệ Blockchian.
       -  Firstcoin phát triển và lắp đặt hệ thống ATM toàn cầu nhằm giúp cho cộng đồng thuận lợi trong việc giao dịch
      - Phương thức maketting đầu tiên chống sự trượt giá của đồng tiền Firstcoin khi lên sàn, không thông qua bên thứ 3 do chính nhà phát triển triển khai.
       - Nhận ủy thác các gói đầu tư cùng mining và phát triển cùng tập đoàn bằng chính đồng Firstcoin
Trả lãi cho nhà đầu tư cũng bằng chính đồng First coin ( nhà đầu tư có lợi được lãi suất kép khi đồng Firstcoin tăng giá).
Áp dụng phương thức maketing hiệu quả nhất hiện nay Netword Maketting để phát triển cộng đồng và tăng giá trị của đồng Coin.
Phương thức maketting giữ lượng Mua luôn lớn hơn lượng Bán.
Thứ 1 – Dựa vào lịch sử trong 4 tháng qua từ 0.94 $ bgio là 10.71$ giá Firstcoin luôn tăng, ngay cả thời điểm thị trường đi xuống. (Số liệu và biểu đồ thống kê ngày 01/10/2017)


Thứ 2 – Tập đoàn tạo lương cung – cầu xuất sắc, tất cả các gói đầu tư đều mua Firstcoin để Dep, nhu cầu rất lớn, tạo ra lượng mua luôn lớn hơn lượng bán.
Thứ 3 – khi giá tăng, thì thu hút dân Trader và người mua trữ gia tăng (đây cũng chính là làm volume tăng mạnh giúp giá Firstcoin lại tăng)
Thứ 4 – Tập đoàn đang triển khai hệ sinh thái ATM toàn cầu, thuyết phục doanh nghiệp chấp nhận thanh toán thúc đẩy giá trị F coin bền vững. ( tháng 8 đã có cây ATM thử nhiệm và đi vào hoạt động ! )

ATM đầu tiên đặt tại Hungari​


Thứ 5 – Hiện dự án chạy đồng loạt trên 120 Quốc Gia, tạo một thị trường khổng lồ trong thời gian tới, nhu cầu mua F để đầu tư sẽ gia tăng khủng khiếp.

8 NGUỒN THU NHẬP DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ FIRSTCOIN

1.     Đầu tư firstcoin lợi nhuận ổn định từ 2-8%/tháng

     1.1. Gói Starter : 100 USD

+ Không có lãi hàng tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 5% hoa hồng nhánh yếu

    1.2. Gói Basic : 300 USD

+ Lãi hàng tháng 2%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 8% hoa hồng nhánh yếu

    1.3. Gói Networker : 600 USD

+ Lãi hàng tháng 3%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu

    1.4. Gói Business : 1,200 USD

+ Lãi hàng tháng 4%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu
+ Tặng 1 ATM và 1-ECO sharing

    1.5. Gói Trader : 3,000 USD

+ Lãi hàng tháng 5%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu
+ Tặng 3 ATM và 3 ECO-sharing

   1.6. Gói Pro Trader : 6,000 USD

+ Lãi hàng tháng 6%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu
+ Tặng 7 ATM và 7 ECO-sharing

   1.7. Gói Pool : 10,000 USD

+ Lãi hàng tháng 7%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu
+ Hưởng 5% doanh số toàn cầu
+ Hưởng hoa hồng matching bonus F1- F5, mỗi đời 5% (Xem điều kiện tại mục 6)
+ Tặng 10 ATM và 10 ECO-sharing


   1.8 Gói VIP : 25,000 USD

+ Tặng thưởng 10% số FRST đầu tư
+ Lãi hàng tháng 8%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng
+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu
+ Hưởng 5% doanh số toàn cầu
+ Hưởng hoa hồng matching bonus F1- F5, mỗi đời 5% (Xem điều kiện tại mục 6)
+ Tặng 30 ATM và 30 ECO-sharing

  2.  Thu nhập từ việc giá firstcoin tăng liên tục

          Chiến lược của firstcoin là nhà đầu tư bằng firstcoin và được quy thành tiền đô la tại thời điểm đầu tư, khi hoàn gốc cũng bằng số firstcoin mà bạn đã đầu tư. Trả lãi cũng bằng firtcoin nên nhà đầu tư sẽ hưởng lợi từ việc tăng giá của đồng firstcoin.
Tăng từ 30%-80% /tháng


 3.  Thu nhập từ hệ thống máy ATM toàn cầu
           Tháng 8 – 2017 bắt đầu lắp đặt 2 cây ATM firstcoin tại BUNGARI. Khi hệ thống ATM thu phí giao dịch của người dân thì bạn sẽ được hưởng lợi nhuận từ nó.


 

4.  Thu nhập từ hệ sinh thái toàn cầu ECO SHARING

 Tháng 9 dự án đầu tiên của hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động.


  5.  Thu nhập trực tiếp 10%

     Khi bạn giới thiệu và hướng dẫn người khác tham gia đầu tư theo link affiliate của bạn thì bạn sẽ được hệ thống trả cho bạn 10% trên gói đầu tư của người đó.

  6.  Thu nhập nhị phân 5-8-10%

Thu nhập này sẽ thay đổi tùy thuộc vào gói đầu tư của bạn.
         1.     Bạn vào gói 100$ được hưởng nhánh yếu 5%
         2.     Bạn vào gói 300$ được hưởng nhánh yếu 8%
         3.     Bạn vào gói 600$ trở lên dược hưởng nhánh yếu 10%

Điều kiện để hưởng hoa hồng nhánh yếu:
Bạn phải có tối thiểu 3 người đầu tư trực tiếp từ link affiliate của bạn, bạn phân bổ người đầu tư ở 2 chân khách nhau tỉ lệ 2:1 hoặc ngược lại theo sơ đồ trên.

7.  Thu nhập 5% doanh số toàn cầu

Để nhận được phần thưởng này bạn phải đạt danh hiệu POOL
ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH POOL
Bạn đầu tư gói 10.000 $ hoặc 25.000 $
– Gói 10.000 $ bạn có ngay 10 Pool Shares
– Gói 25.000 $ bạn có ngay 30 Pool Shares
Bạn đầu tư gói 600 $ và có 10 F1 và tổng số tiền đầu tư của 10 F1 là 6000 $
QUYỀN LỢI POOL:
Được chia 5% doanh số toàn cầu được chia 2 tháng 1 lần
Được tích luỹ cộng dồn POOL SHARES  tất cả doanh số trực hệ 4 đời
POOL SHARES  được tính từ gói 600$ trở lên cho tất cả doanh số trực hệ theo công thức 600$ = 1 POOL SHARES, Bạn càng nhiều Pool Shares trong trực hệ bạn được chia % càng nhiều.

TẠI SAO BẠN CẦN ĐẠT POLL?
          1.     Nếu bạn là nhà đầu tư bạn cần đạt POOL để tối ưu LỢI NHUẬN hãy là nhà đầu tư thông thái
          2.     Nếu bạn là người phát triển hệ thống bạn càng đặt mục tiêu POOL càng sớm càng tốt nếu không muốn bỏ sót bất kỳ quyền lợi nào từ FIRSTCOIN CLUB.

Bỡi vì nếu bạn chưa đạt POOL thì toàn bộ các gói vào trước KHÔNG ĐƯỢC tích luỹ Pool Shares
Có nghĩa là bạn đạt Pool vào thời điểm nào thì sẽ bắt đầu được hệ thống cập nhật và tích luỹ từ thời gian đó.

BẠN CHỈ CẦN ĐẠT 1 LẦN VÀ HƯỞNG MÃI MÃI

8.  Thu nhập Matching bonus 5 đời

Điều kiện được hưởng:
ĐỜI 1: Khi bạn có 3 POOL thành viên trực hệ
ĐỜI 2: Khi bạn có 9 POOL thành viên trực hệ
ĐỜI 3: Khi bạn có 18 POOL thành viên trực hệ
ĐỜI 4: Khi bạn có 36 POOL thành viên trực hệ
ĐỜI 5: Khi bạn có 72 POOL thành viên trực hệ

Trực hệ: là không bao gồm tuyến trên thả xuống
Điều kiện đủ: POOL phải nằm tối thiểu ở 2 F1 khác nhau

LƯU Ý: Tất cả các quyền lợi đều trả bằng 100% firstcoin.
LÃI TĨNH CỦA GÓI ĐẦU TƯ SẼ ĐƯỢC CÔNG TY TRẢ VÀO NGÀY MÀ BẠN KÍCH GÓI CỦA THÁNG TIẾP THEO VÀ LIÊN TỤC 6 THÁNG CHO TẤT CẢ CÁC GÓI TRỪ GÓI 100$


HƯỚNG ĐĂNG KÝ FIRSTCOIN

Bước 1. Bạn Truy Cập Theo Đường Link Để Đăng Ký:

 https://firstcoin.club

Bạn điền đầy đủ thông tin vào các ô và bấm chấp nhận.

Sau khi bạn chọn đồng ý tất cả các điều khoản thì bạn cần xác nhận bằng cách chọn đúng ảnh và bấm Verify

Bước 2. Xác Thực Địa Chỉ Mail

Bạn đăng nhập vào địa chỉ mail để xác thực tài khoản đã đăng ký


HƯỚNG ĐẦU TƯ FIRSTCOIN

I. Mua FirstCoin
Bước 1 : Trước tiên, để có thể đầu tư FirstCoin và sinh lợi nhuận, bạn cần phải mua FirstCoin. Để có thể mua FirstCoin thì bạn cần phải có Bitcoin. Bạn có thể xem hướng dẫn mua Bitcoin giá rẻ bằng thẻ ngân hàng tại đây>>
Bước 2 : Sau khi đã có Bitcoin, chúng ta sẽ sử dụng Bitcoin để mua FirstCoin trên sàn giao dịch LiveCoin, hướng dẫn mua firstcoin trên sàn giao dịch livecoin tại đây>>
Bước 3 : Tiếp đến bạn cần chuyển FirstCoin đã mua vào firstcoin.club. (Đã có hướng dẫn ở phần trên)
Bước 4 : Trong tài khoản firstcoin.club, vào mục E-Wallet, copy địa chỉ ví như hình

Bước 5: Tiếp đến, trong tài khoản Livecoin, chọn mua BALANCE, tìm kiếm FirstCoin và click vào Widthdraw, điền địa chỉ ví firstcoin.club đã copy ở trên vào, điền số lượng, địa chỉ ví, rồi ấn nút SEND PAYMENT như hình dưới


Đợi khoảng xác nhận chuyển về ví khoảng từ 15 – 30 phút

II. Tiến hành đầu tư
Sau khi đã chuyển FirstCoin từ Livecoin về thì chúng ta sẽ sử dụng FirstCoin để đầu tư.
Bước 1:

Vào Packages >> Kích vào “BUY”: để kích hoạt gói đầu tư của bạn 


 

Bấm Next, Next,…


 

Bước 2: Vào Mining Program, kích hoạt gói (Click here…)

 Kích ô “Accept” >> Chọn “Yes” >> Next

 Tích vào ô “I’M SURE ABOUT UPGRADING” >> Kích “Finish” để hoàn thiện kích hoạt Mining trả lãi cho nhà đầu tư hàng tháng

Vậy là bạn đã: Tạo xong tài khoản và Kích hoạt xong gói đầu tư cũng như Bật chế độ trả lãi FirstCoin(Mining Program) hàng tháng Mining từ 2-8% cho nhà đầu tư.

VẬY LÀ BẠN ĐÃ CHỌN XONG GÓI ĐẦU TƯ - BẠN NÊN LƯU Ý QUYỀN LỢI CỦA TỪNG GÓI ĐỂ CÓ LỰA CHỌN CHO ĐÚNG NHA.

 

VÀ ĐỪNG QUÊN HÃY CHỌN CHO MÌNH MỘT HỆ THỐNG MẠNH NHIỀU QUYỀN LỢI

Firstcoinvietnam.club là một trong những mạnh nhất hiện nay tại Việt Nam. Chúng tôi là một đội ngũ có nhiều kinh nghiệm và đạt được nhiều thành công trong mô hình kinh doanh online, xây dựng hệ thống. Thành viên cố vấn than gia nhiều lĩnh vực, thương mại, bán lẻ, bất động sản… Cộng với đội ngũ marketing giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực online, truyền thông

VỚI CÁC CHIA SẼ VÀ HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT

Chính sách chia sẽ:

  • Hoàn lại bạn 10% số tiền bạn đầu tư
  • Ưu tiên, và hỗ trợ xây dựng khách hàng cho bạn bằng cách cung cấp cho chúng tôi: Số điện thoại / Zalo / facebook / telegram / viber Khách hàng của hệ thống có nhu cầu sẽ liên hệ bạn
  • Chia sẽ bí quyết hoàn vốn nhanh trong vòng 1 tháng
  • Ưu tiên chia sẽ thông tin, các dự án mới (Thông tin là điều quan trọng nhất với việc đầu tư nói chung và coin nói riêng)

Chính sách hỗ trợ:

  • Đảm bảo xây cho bạn 1 nhánh mạnh
  • Đào tạo, kiến thức, kỹ năng phát triển hệ thống cho bạn và tuyến dưới của bạn
  • Hỗ trợ, hướng dẫn bạn quảng bá, marketing online
  • Bạn là thủ lĩnh, đối tác phát triển các dự án mới với chúng tôi trong tương lai

- Link đăng ký cộng đồng: https://firstcoin.club/

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ TÌM HIỂU RÕ HƠN

Mr Việt: 0939228888 (zalo/ facebook/viber/telegram)

Bình luận