Pin Coin là gì? Hướng dẫn đăng ký Pincoin x10 - x20 tài khoản

Pin Coin là gì? Hướng dẫn đăng ký Pincoin x10 - x20 tài khoản

Pin Coin là gì?

       Một dự án từ Lodon, England. Mang tên Pin project dựa trên nền tảng công nghệ blockchain kết nối mọi người qua đồng Pincoin, tạo thành Pin community, từ Pincommunity thu thập hành vi người dùng tạo nên nguồn Big Data giá trị. Từ đó tận dụng việc nhàn rỗi của cộng đồng & ứng dụng từ sharing economy tạo ta nguồn thu nhập thụ động hấp dẫn.

Thông tin bán ICO
- Số lượng coin phát hành : 999 tr coin.
- Theo hard cap: 51tr $ ( 85,33 tr coin) -> locked
- Số lượng Crowsale: hard cap 160 tr $ ( 98,69 tr coin ) 
Thuật toán : Erc 20 ( base on Etheruem)
 

Chính sách hoa hồng ICO

- ICO : mua bán tự do ( thưởng 4%   cho sponsor, 4% cho người mua. Leader trong danh sách 5100 đc thêm 2% )
- Sàn nội bộ đc mở ngay trong ICO

Chính sách lãi theo gói
- PIN 100 - $100 (3% : bảo trợ trực tiếp và cân nhánh )
- PIN 400 - $400 (3.5% : bảo trợ trực tiếp và cân nhánh )
- PIN 2000 - $2000 (4% : bảo trợ trực tiếp và cân nhánh )
- PIN 10,000 - $10,000 (4.5% : bảo trợ trực tiếp và cân nhánh )
- PIN 50,000 - $50,000 (5% : bảo trợ trực tiếp và cân nhánh )
- PIN TOP- $250,000 (6% : bảo trợ trực tiếp và cân nhánh )
*** Tổng lãi: Lãi suất thụ động + lãi theo mission + sharing từ back office lên đến 40% / tháng.
*** Chính sách: bảo trợ trực tiếp

Hướng dẫn đăng ký pincoin

 

Bình luận